Duon bakom AB Svenska Ord – Hasse Alfredson och Tage Danielsson – betonade gärna att de faktiskt var tre i företaget. Mona Haskel – &:et i Hasse & Tage, ”vår kamrer” enligt Tage, ”vårt goda samvete” enligt Hasse – satt i den ombyggda vedboden i den röda stugan i Vitabergsparken från 1963 till pensioneringen 1998. Hon lever och har, senast jag hörde av mig till henne, hälsan. Inte ens med en pistol mot huvudet skulle hon säga något ofördelaktigt om sina forna arbetsköpare.

Hon apostroferas förstås i den där Hassebiografin jag skrivit och som jag nu håller på och tjatar om, men av olika skäl kom inte nedanstående intervjucitat från mitten av 1960-talet med. Det är Hasse som frågas ut om sin sekreterare. Notera gärna vad som sägs implicit i en av frågorna, det vill säga att det vid tiden ansågs självklart att direktörer kunde förbjuda sina sekreterare att bära somliga plagg. Tiden har förändrats sedan dess. Idag skulle ju ingen chefsperson någonstans ha några synpunkter på vad någon underställd väljer att ha på sig.

Den stora bilden ovan är för övrigt hämtad från Sjöbergs bildbyrå – världens bästa bildbyrå.